Artwork

  Print Artwork

 • Type: Research / Review
 • Country: Turkey
 • Creator: H. Yıldırım AĞANOĞLU / H. Yildirim AGANOGLU
 • Creator Biography link: http://www.fikircografyasi.com/yazarlar/hyildirim-aganoglu
 • Year: 2017
 • Copyright Holder: İz Yayınları
 • Appropriate Age: Secondary, Adults
 • Artwork extract on youtube:
 • Artwork text:

  Rumeli'den Anadolu'ya yönelik üçyüz yıldır devam eden göç süreci Avrupa Tarihi'ndeki nüfus hareketlerinin en önemlilerindendir. Boyun eğdirme, göç, şiddet kullanma ve savaş silsilesinin en haysiyetsiz merhalesi göçe zorlamadır. Şüphesiz göç hadisesi hangi millet ve din mensubunun başına gelirse gelsin bir insanlık dramıdır. Bu bağlamda Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne zaman zaman kesilse de Balkanlar'dan sürekli olarak devam eden göç süreci, Balkanlar'daki soydaş ve dindaşlarımızın makus tahilidir.

 • Comments: