Artwork

  Print Artwork

 • Type: Novel
 • Country: Turkey
 • Creator: Adalet AĞAOĞLU / Adalet AGAOGLU
 • Creator Biography link: http://www.kitapyurdu.com/yazar/adalet-agaoglu/2753.html
 • Year: 1976
 • Copyright Holder: Everest Yayınları
 • Appropriate Age: Secondary, Adults
 • Artwork extract on youtube:
 • Artwork text:

  Bir tomofil taksi, Bayram'ın kafasında şimdi kağnının iki kanat takınmışı, öküzlerin ayaklarına da yaldızlı tekerler bağlanmışıdır artık. Artık, neye nasıl kurban edileceğini düşünmeye gerek yok. Kanatlara binip uçacak, kendini kurtaracak.

 • Comments: